Tanácsadás fiataloknak

Társadalmi vállalkozásunk célja mind a fiatalok gondolkodásmódjának, szemléletének segítése a gazdasági életbe való sikeresebb elhelyezkedéshez, mind a már piacon meglévő cégek és szervezetek fejlesztése, támogatása egy célorientáltabb, strukturálisan kiegyensúlyozottabb piac megteremtésében. Minderre több tevékenységen keresztül vállalkozunk.

A fiataloknak bentlakásos táborokat kínálunk olyan módon, hogy átfogóbb képet alkothassanak saját ill. környezetük lehetőségeiről, a fenntartható gazdaság alapelemeivel. Mivel sok gyermek és önkéntes roma lesz így a szegregációt is csökkenteni próbáljuk a közös foglalkozások s szabadidős tevékenységek által.

Szervezetünk olyan kapocs próbál lenni, amely egyszerre formálja a fiatalok gondolkodását a gazdaság alapelveiről, elősegítve pályaorientációjukat és lehetőségeik felismerését a lakóhelyük, régiójuk erősségeiből és gyengeségeiből építkezve, valamint a helyi cégek és non-profit szervezetek kilátásait érthetően és széles körűen tájékoztatná, fejlődésüket elősegítené uniós források megpályázásával, hiteligénylésével, szervezetek esetén hatékonyabb belső rendszer kiépítésével.