Táborok

Nyári táborok keretében, valamint ezek szervezésén kívül tanórákon való részvétellel segítjük a gyerekek önálló gondolkodásra való törekvését és a világban felelős szerepvállalásuk kialakítását. A hátrányos helyzetű gyermekeknek is lehetőséget próbálunk biztosítani minden évben ingyenes részvétellel. Ők tanárok által javasolt olyan szegény gyerekek, akik jó tanulmányi eredménnyel, tanulói képességekkel rendelkeznek, akár kiválóan kommunikálnak. Hosszú távú céljaink egyike, hogy ez a tendencia évről évre növekedjen és fennmaradhasson, a szegregáció eközben csökkenjen a hátrányos és kevésbé hátrányos helyzetűek közös időtöltése által.

Célunk tehát, hogy a társadalmi vállalkozás a helyi munkavállalókat és gyerekeket mint leendő munkavállalókat támogatni tudja, nagy gondot fordítva a hátrányos helyzetben lévőkre, hogy beilleszkedésük a helyi és nemzeti gazdaságba elérhetőbb legyen, kevesebb kihívással valósulhasson meg. A fejlesztésben résztvevő partnereinkkel rendszeres kapcsolattartást alakítunk ki, hogy utánkövethessük őket, együttműködésükkel erősíthessük a vállalkozók, önkormányzatok és a helyi társadalom szorosabb összhangját. Ennek fényében hosszú távú elhatározásunk, hogy egy gazdasági szemléletet tükröző, helyi igényeket kielégítő termékcsomagot hozzunk létre és értékesítsünk olyan árszabással, ami elérhetőbbé teszi minél szélesebb körben.