Bemutatkozás

Társadalmi vállalkozásunk célja mind a fiatalok gondolkodásmódjának, szemléletének segítése a gazdasági életbe való sikeresebb elhelyezkedéshez, mind a már piacon meglévő cégek és szervezetek fejlesztése, támogatása egy célorientáltabb, strukturálisan kiegyensúlyozottabb piac megteremtésében. Minderre több tevékenységen keresztül vállalkozunk.

A fiataloknak bentlakásos táborokat kínálunk olyan módon, hogy átfogóbb képet alkothassanak saját ill. környezetük lehetőségeiről, a fenntartható gazdaság alapelemeivel. Mivel sok gyermek és önkéntes roma lesz így a szegregációt is csökkenteni próbáljuk a közös foglalkozások s szabadidős tevékenységek által.

Cégeknek, szervezeteknek, önkormányzatoknak két fajta termékcsomagot kínálunk: szervezetfejlesztést és tanácsadást továbbá pályázatírást és projektmenedzsmentet. Törekszünk nem csak cégek de nonprofit szervezetek és iskolák támogatására, informálására is.

Felméréseink szerint a térségben van igény az innovációra nem csak a megfelelő eszközök és célok megszerzésében, hanem a vállalatok belső struktúráját tekintve is, de az ehhez szükséges információk és lehetőségek felmérésében és a lehetőségek kiaknázásában kevés forrás áll rendelkezésükre, így vagy nem vágnak bele egy-egy újításba, vagy későn szereznek tudomást egy a találtnál jobb lehetőségre. Míg a nagyvárosokban könnyebb a fejlődéssel való lépéstartás, addig az elmaradottabb régiókban kevesebb csatorna érhető el mind az idősebb mind a fiatalabb generációknak. Szervezetünk olyan kapocs próbál lenni, amely egyszerre formálja a fiatalok gondolkodását a gazdaság alapelveiről, elősegítve pályaorientációjukat és lehetőségeik felismerését a lakóhelyük, régiójuk erősségeiből és gyengeségeiből építkezve, valamint a helyi cégek és non-profit szervezetek kilátásait érthetően és széles körűen tájékoztatná, fejlődésüket elősegítené uniós források megpályázásával, hiteligénylésével, szervezetek esetén hatékonyabb belső rendszer kiépítésével.

Társadalmi vállalkozásunk minden esetben figyelembe veszi a lokális elhelyezkedésből adódó, település adta lehetőségeket, ekképpen gyűjt és kínál folytonosan a tanácsadáshoz információt. Mivel a térségre való tekintettel főleg kevés (min. 5) emberrel működő cégek a célcsoportok így a szervezetfejlesztés emiatt nem csupán egyetlen sémára épül mely általánosságban próbál megoldást nyújtani, hanem olyan egyéni igényekhez igazodó gondolatelv-csokor amit a vezetők és a dolgozók kollégáinkkal közösen építenek ki, javítva a helyi vállalkozói kultúrát és a hajlandóságot az innovációra.